Visit by DGM to Nagpur Lodges on 4th December 2014

WP_20141204_060

 

WP_20141204_051

nagpur
nagpur 2

 

WP_20141204_054

 

nagpur 3